DZIEJE KOLEI W POLSCE Eurosprinter collection

Książki Eurosprintera|Railways » Railway history

nakład wyczerpany
got questions?
Product description
Authorzespół autorski
PublisherEurosprinter, Muzeum w Rybniku
Editionpierwsze
ISBN978-83-931006-8-2
Pages488
FormatA4
Bindingtwarda
Photos348
Weight2,4 kg
Premiere17.05.2012

Od 170 lat kolej żelazna na ziemiach polskich jest sprawnym środkiem transportu osób i towarów. W XIX wieku, jakże często podróże koleją umożliwiały kształtowanie się i utrwalanie polskiej świadomości narodowej. Kolej była również natchnieniem, obiektem inspiracji pisarzy, muzyków czy malarzy – niemal magiczną rzeczywistością tak trudną do pojęcia, budzącą strach i fascynację. Sprawny transport kolejowy umożliwiał skuteczne prowadzenie działań wojennych, mobilizacje rekrutów ale także sprzyjał rozwojowi turystyki i miejscowości leżących przy liniach kolejowych.

 

Kolej żelazna w Polsce, w swej długiej historii, wielokrotnie udowodniła swoją przydatność. Dlatego jej historia, okoliczności powstania i funkcjonowania, zasługują na upamiętnienie i kompleksowe przedstawienie. Tym bardziej, że historia kolei w Polsce jest szczególnie ciekawa - do momentu odzyskania niepodległości - sieć rozwijała się w obrębie trzech zupełnie niezależnych imperiów różniących się pod każdym względem od siebie. To sprawiło, że Wydawnictwo Eurosprinter wraz z Muzeum w Rybniku i Stowarzyszeniem Humanistycznym: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy postanowiły przed kilkoma laty, że upamiętnimy 170 lecie kolei w Polsce popularno-naukowym albumem pt. DZIEJE KOLEI W POLSCE.

 

Książka zdobyła recenzje wybitnych znawców problematyki transportu i historii:

 

Obszerne ujęcie tematu, bogata bibliografia i ciekawy materiał ilustracyjny. To one sprawiają, że Dzieje kolei w Polsce jest jedną z najistotniejszych pozycji literatury dotyczącej polskich kolei. Z pewnością zajmie ona poczesne miejsce w bibliotece każdego zainteresowanego historią kolejnictwa. (dr inż. Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

 

Nie ulega wątpliwości, że wielu historyków gospodarczych i interesujących się dziejami transportu przyjmie recenzowaną pracę z ogromnym zaciekawieniem. Dotychczas nie powstało tak obszerne, a zarazem szczegółowe opracowaniem pokazującym rozwój sieci kolejowej na ziemiach polskich w okresie 170 lat istnienia tutaj kolejnictwa. Autorzy przeprowadzili bardzo szeroką kwerendę źródłową, odwołują się do literatury przedmiotu, sięgają zarówno do materiałów archiwalnych, a także do tzw. drukowanych opracowań epoki, stanowiących pierwszorzędne źródło dla prowadzonych analiz. Jednocześnie praca jest poważnym wkładem do badań nad dziejami ziem polskich od XIX do początku XXI wieku. Przez objęcie szerokiego spektrum zagadnień stała się solidnym punktem wyjścia do dalszych wielokierunkowych analiz. (prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński)

 

Spis treści

Wykaz skrótów
Słowo wstępne
(Andrzej Massel)
Wstęp
(Dawid Keller)

1. Rozdział wprowadzający (Dawid Keller, Marcin Jarząbek)

2. Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu
2.1. Dzieje kolei normalnotorowych na Dolnym Śląsku (Przemysław Dominas)
2.2. Dzieje kolei wąskotorowych na Dolnym Śląsku (Michał Izydorczak)

3. Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach
3.1. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Przemysław Nadolski)
3.2. Dzieje kolei wąskotorowych na obszarze byłej Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Krzysztof Soida)

4. Zachodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu
4.1. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Robert Michalak)
4.2. Dzieje kolei wąskotorowych na obszarze byłej Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Jerzy Pawłowski)

5. Pomorska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Szczecinie
5.1. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Arkadiusz Drewnowski, Paulina Dąbrosz-Drewnowska)
5.2. Dzieje kolei wąskotorowych na obszarze byłej Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Arkadiusz Drewnowski, Paulina Dąbrosz-Drewnowska)

6. Północna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdańsku
6.1. Dzieje kolei normalnotorowych na Pomorzu Gdańskim (Grzegorz Labuda)
6.2. Dzieje kolei normalnotorowych na Kujawach (Grzegorz Kotlarz)
6.3. Dzieje kolei wąskotorowych na Pomorzu Gdańskim i Kujawach (Jerzy Pawłowski)
6.4. Dzieje kolei normalnotorowych na Warmii i Mazurach (Marcin Przegiętka)
6.5. Dzieje kolei wąskotorowych na Warmii i Mazurach (Tomasz Butrym)

7. Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie
7.1. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Dawid Keller)
7.2. Dzieje kolei wąskotorowych na obszarze byłej Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Marcin Jarząbek, współpraca Dawid Keller)

8. Wschodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Lublinie
8. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Dawid Keller, współpraca Jarosław Cybulak)

9. Południowa Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Krakowie
9. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji (Dariusz Opaliński)

10. Dzieje kolei wąskotorowych Wschodniej Polski (Hrubieszowska, Nałęczowska, Zwierzyniecka, Przeworska, Jędrzejowska, Starachowicka) (Marcin Jarząbek, Jarosław Cybulak)

Posłowie (Bogdan Kloch)
Bibliografia
Kolej dawniej i współcześnie

  • Add link to:
  • digg.com
  • delicious.com
  • facebook.com