WĘZEŁ KOLEJOWY BYTOM Kolekcja Eurosprintera

Zapowiedzi

marzec 2022
masz pytania?

W 1859 r. do Karbiu – dzisiejszej dzielnicy Bytomia dotarła pierwsza linia normalnotorowa. Wówczas już od 4 lat funkcjonowała kolej wąskotorowa. 100 lat później infrastrukturę transportu szynowego w granicach miasta wzbogaciły tory kolei piaskowej PMP-PW. Wszystkie te systemy transportu kolejowego rozrastały się i ściśle współpracowały z sobą, a motorem tego procesu były, licznie występujące na terenie Bytomia i okolicy, zakłady przemysłu ciężkiego. Kiedy w ostatniej dekadzie XX stulecia zaczęły upadać drastycznie malały przewozy z wykorzystaniem kolei. Z potężnego węzła obejmującego 4 duże stacje i kilka innych posterunków ruchu obsługujących ogromną ilość bocznic pozostało stosunkowo niewiele. Mimo to, 160 lat kolei w Bytomiu to bardzo ważny czas również dla samego miasta. Prezentowana monografia ma za zadanie wypełnić kolejną białą plamę w dziejach Górnego Śląska z perspektywy kolei żelaznej. Stanowi brakujące ogniwo w łańcuchu wydanych do tej pory monografii węzłów: Tarnowskie Góry, Gliwice i Katowice.

 

 

 

Facebook